Дипломен проект

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Обект:            Архитектурно училище (факултетна сграда) към НБУ – гр. София в УПИ II – 977, от ж.к. „Овча купел 1“, местност „Горна баня“ Фаза:              Идеен проект Част:               Архитектура Възложител:        УАСГ – гр. София Настоящият проект е разработен въз основа на задание от УАСГ, включващо всички необходими чертежи […]

Втори преддипломен проект

Ситуацията на Втория преддипломен проект се намира в центъра на гр. София. Самият проект представлява иновативен поглед към функционален и модерен музей, чиято полезна площ се намира под земята и не променя предназначението на градинката над него. Музеят въздейства еднакво силно и денем, и нощем. През деня минувачите могат да се запознаят с най-важните екпонати […]

Градоустройство – II проект

Проектът е разработен съвместно с преподавателите от Катедра „Градоустройство“ в УАСГ – гр. София. Докато го проектирах, разширих познанията си за основните правни норми, заложени в ЗУТ и през цялото време се стремих към постигането на една по-зелена и по-приятна среда за обитаване.