Дипломен проект

  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Обект:            Архитектурно училище (факултетна сграда) към НБУ – гр. София в УПИ II – 977, от ж.к. „Овча купел 1“, местност „Горна баня“ Фаза:              Идеен проект Част:               Архитектура Възложител:        УАСГ – гр. София Настоящият проект е разработен въз основа на задание от УАСГ, включващо всички необходими чертежи […]